Detta är en sida för Dig, Dina barn eller skolbarn att öva matte, huvudräkning på tid.

Du kan göra egna inställningar för att välja vilken typ av tal du vill öva eller välja bland de förinställda. Genom att göra egna inställningar kan man säkert hitta lämpliga övningar för alla.

Du kan öva alla de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division med heltal.
De naturliga talen är heltal större än eller lika med noll.

Sidan är kanske mest lämpad för att öva gånger (multiplikationstabellen) vilken man lär sig utantill för att där kunna bli riktigt snabb. Men genom denna sida går det också skapa otaligt antal övningar där man inte förväntas kunna talen utantill men ändå kunna räkna ut dem i huvudet. Hjärngympa för alla åldrar.

Jag har även försökt skapa en utskriftsanpassad layout för att man på ett enkelt sätt ska kunna skriva ut sin övning och fylla i den på papper.


För att börja, tryck på länken "Öva naturliga tal" och välj något av de förinställda valen eller varför inte göra en egen övning.


Lycka till!


  • 2016-01-04 Klas Matematik har nu flyttat hit till matematik.klaxit.se eftersom jag sagt upp mitt abonnemang hos Glocalnet. Missa inte att uppdatera eventuella sparade länkar eller favoriter till den nya adressen.
  • 2016-01-24 Med minimala förändringar har jag nu försökt få till skalbara sidor som gör att det nu är enklare att öva även på smarta telefoner och surfplattor.
  • 2016-01-24 När man startar sin övning laddas numera sidan om med valda inställningar som parameter. Detta är praktiskt när du vill dela med dig av inställningarna i en övning. T.ex. är kanske följande inställning bäst för att träna, öva och testa sina kunskaper i multiplikationstabellen 1-10: https://matematik.klaxit.se/natural.html?config=all_1_10_all_3_9___1__1__20_45