Huvudräkning med heltal, positiva och negativa tal. Du måste kunna räknereglerna för negativa tal.

Förinställda val

Första talet

mellan och

Andra talet

mellan och

Räknesätt

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Övrigt

Slumpa ordning

Dölj nedräkning

Maxtid s per tal

Antal tal st

 
 

    Total tid: ?s (endast tid för klarade uppgifter)

    Antal klarade: ? av ? uppgifter

    Antal stopp: ?

    Medel tid: ?s

    Nr. Lösning Tid Nr. Lösning Tid Nr. Lösning Tid