Huvudräkning med naturliga tal, heltal ≥ 0.

Förinställda val

Första talet

mellan och

Andra talet

mellan och

Räknesätt

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Övrigt

Slumpa ordning

Dölj nedräkning

Maxtid s per tal

Antal tal st

 
 

    Total tid: ?s (endast tid för klarade uppgifter)

    Antal klarade: ? av ? uppgifter

    Antal stopp: ?

    Medel tid: ?s

    Nr. Lösning Tid Nr. Lösning Tid Nr. Lösning Tid